Abdullah KOCA
Abdullah KOCA
Sivil Toplum ve Sivil...
Sivil Toplum, bireylerin kendi arzularıyla oluşturdukları ortam,yaşam alanı olarak ifade edilir ya da başka bir deyişle; yurttaşları ortak bir amaç doğrultusunda bir araya getiren çevre ve insan hakları örgütleri,tüketici dernekleri,yardım...
Şehir ve Üniversite Üzerine
Kalkınma, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat, demokrasi gibi birçok alanda gelişmek anlamını taşır. Kalkınma sadece paranın herkeste ve bol miktarda bulunması demek değildir; insanların daha üst düzeyde, daha insanca...
Meslek Sevgisi ve Hekimlik
Bir Çin Atasözünde, 'Bir saatliğine mutlu olacaksanız, şekerleme yapın Bir günlüğüne mutlu olacaksanız, balık avlamaya gidin Bir aylığına mutlu olacaksanız, evlenin Bir yıllığına mutlu olacaksanız, bir servete konun Tüm yaşam...