Reklam
Reklam

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

05 Temmuz 2018 - 17:46

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği

……….. tarihinden itibaren kurumunuzda çalışmaktayım. ……10.2012 tarihinde askere gideceğimden, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 6. madde ile   1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, askerlik nedeniyle …….011.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.
Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
                                                                                                                       İMZA           
Tarih
Kimlik Numarası
Ad-Soyad
EK : Askerlik Şubesinden alacağınız sevk belgesinin fotokopisi
________________________________________________
Uyarı : Askere Gitme tarihi ve İstifa tarihi arasındaki sürenin uzun olmamasına dikkat edelim.
 
ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA  (2. Bölüm  / İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi)
 
       MADDE 31. –  Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.
İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli  süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum