Reklam
Reklam

KARAMAN İŞGEM NE İŞ YAPIYOR ?

KULUÇKA MERKEZİ İŞGEM NE ZAMAN YUMURTLAYACAK?

KARAMAN İŞGEM NE İŞ YAPIYOR ?
18 Ekim 2019 - 11:11

İŞGEM’DE FİRMALAR EN KIRILGAN YILLARINI NASIL GEÇİRİYOR ?
KARAMAN’da,  Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından güdümlü destek programı kapsamında desteklenen ve 2012 yılında yapılan proje tanıtım atağından sonra yıllar itibarı ile kuruluşu gerçekleşen Karaman İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), Karaman'ın ticari, ekonomik ve sosyal hayatı açısından son derece önem arz ediyor. 
Karaman’da Genel Müdürlüğünü dönemin eski Belediye Başkanlarından Ali Kantürk’ün yaptığı, İŞGEM, toplam 2580 m2'lik kapalı alan içerisinde faaliyet gösteriyor.
FİRMALAR BARINAMIYOR
İŞGEM Projesi ile birlikte Karaman’da yeni girişimcilerin kazanılması hedeflenirken, bu hedefin son yıllarda sekteye uğradığı gözlendi.
 İŞGEM, bünyesine kabul edilen girişimci adayları ve girişimcilere danışmanlık, eğitim, ortak kolaylık hizmetleri, ortak kaynaklar sunarak yeni girişimcilerin en zorlu dönemi olan kuruluştan sonraki ilk yıllarını sağlıklı şekilde aşmaları, hızlı ve sağlıklı büyümeleri de bu paralelde maalesef aşama kaydedemiyor. 
REKABET ORTAMI SAĞLANAMIYOR
Birçok firmaların hevesle başladığı İŞGEM’de, firmaların ticari faaliyet ömrü amacına ulaşmadan da son buluyor.
İŞGEM bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyete başlayıp sektörde büyümeyi hedefleyen birçok firma iş arzı ve piyasa pazarında umduğunu bulamadan tabelasını sökmek zorunda kalıyor.
Böylece, Karaman ve bölgesinde İŞGEM aracılığı ile ekonomik faaliyetlerde çeşitliliğin artırılmasını hedefleyen firmalar rekabete giremiyor. Çeşitli firmalar İŞGEM’in kira giderlerini ödemekte bile zorlanıyor.
SEKTÖREL İHTİSASLAŞMA YETERİ KADAR ÖZENDİRİLMİYOR
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 28. maddesinin 1. bendinde güdümlü projeler kapsamında, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezlerine ışık tutması beklenen Karaman İş Geliştirm Merkezi İŞGEM’de istediği hedefi bir türlü yakalamış gibi gözükmüyor.
Hal böyle olunca Karaman’da da bu projelerde bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar da yeteri kadar özendirilmiyor.
İŞGEM’de barınmaya çalışan firmaların kurum üzerinden ne kadar teknik destek alıp almadığı ise bilinmiyor.
İŞGEM’DE SORUN ANALİZİ YAPILIYOR MU ?
Ağırlıklı olarak hizmet, sanayi ve tarım sektörlerine dayalı bir yapıya sahip olarak tanımlanan Karaman ekonomisine bakıldığında ise kısa ve orta vadede büyük hedefler belirleyen İŞGEM ve bünyesinde ticari faaliyet gösteren firmaların kendi ekonomik varlıklarını da bile korumada güçlük çektikleri gözleniyor.
Karaman İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), yeni girişimcilerin sağlıklı gelişmesi ve büyümesi adına genel ve özel amaçlı ortaya çıkan kuruluş vizyonundaki amacına ne kadar hizmet verebiliyor.
İŞGEM’de Genel Müdürlük başta olmak üzere idari yapının, girişimcilere danışmanlık hizmetinden tutun, en zorlu dönemi olan kuruluştan sonraki ilk yıllarını sağlıklı şekilde aşmalarına hızlı ve sağlıklı büyümelerine ne kadar katkı sağlayabiliyor.
İlgili kurum, firmaların uzun soluklu barınabilmesi ve büyümesi adına yaşanan sorunlar altında kapsamlı bir sorun analizi yapıyor mu.?
İŞGEM OSB SİNERJİSİ NASIL İLERLİYOR ?
Karaman Organize Sanayi Bölgesinde  ilk olarak toplam 21 işlik (dükkan) yapılarak bunlardan 5 tanesi 160 m2ve 16 tanesi ise 80 m2’den oluşan alan  toplam kapalı alan 2.580 m2’yi kapsıyor.
Karaman İŞGEM İş Geliştirme Merkezi bu alanların yanı başında iki katlı idari binada faaliyet gösteriyor.
Projenin özel amaçları arasında, Karaman ekonomisine yeni girişimciler kazandırmak, Yeni girişimlerin sağlıklı gelişmesini sağlamak,  Karaman bölgesindeki ekonomik faaliyetlerde çeşitliliği artırmak, Karaman bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni işletmelerin kurulup gelişmesini desteklemek, Yeni kurulan işletmelerin başarısız olmalarını veya kapanmalarını önlemek, Ek istihdam oluşturarak işsizliği engellemek,   Hasılayı artırmak,  Yeni girişim ve yatırımlara örnek teşkil etmek,  İldeki girişim ruhunu sürdürmek ve geliştirmek, Karaman Teknokent’in nüvesini oluşturmak,  Bölgede üniversite-endüstri işbirliğini geliştirmek ve  Karaman Organize Sanayi Bölgesinin cazibesini artırmak gibi ileri hedefler yer alıyor.
Bu kapsamda İŞGEM’in, Organize Sanayi Bölgesine canlılık getireceği ve potansiyel yatırımcıları da bölgeye çekebilecek güce sahip olacağı hedeflenirken ve bu hedefinde İŞGEM ve OSB arasındaki ilişkilerin ortaya çıkaracağı sinerjiyle mümkün olabileceği öngörüsü de geçen yıllar itibarı ile gerekli kazanımları sağlayamadığı görülüyor.
FİRMALAR EN KIRILGAN YILLARINI NASIL GEÇİRİYOR ?
Genel Müdürlüğünü Ali Kantürk öncülüğünde yürüten Karaman İŞGEM’in, Karaman bölgesinde faaliyette bulunmak isteyen fakat çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle girişimde bulunamayan işsizlerin işletme kurmalarını sağlamak, en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı şekilde aşmalarını ve büyümelerine imkân tanımak ve böylece yerel kalkınmaya katkıda bulunmalarına da yeteri kadar destek olamıyor.
İlk etapta ayrıca İŞGEM bünyesine katılmak üzere yapılan başvurularda, kadın girişimciler ve genç girişimcilere ayrıcalık tanınması amaçlanırken, kurum bünyesinde istihdam edilenlerin de ne türlü istihdam edildikleri ve hangi vasıfları taşıdıkları bilinmiyor.
FİKİRLER TİCARİ DEĞERE DÖNÜŞÜYOR MU ?
Toplam bütçesi 1.194.865,92 TL’i bulan ve tüm maliyetlerin kapsamlı bir piyasa araştırmasından sonra oluşturulduğu öğrenilirken, en fazla harcamanın insan kaynakları, ekipman ve malzeme ile idari maliyelerin 923.606,00 TL bedelle bunların dışında olduğu bilgi edinildi.
Öncesinde İŞGEM’de yer alacak olan işletmelerin öncelikli olarak imalatçı olması beklenirken, projeler incelenerek uygun görülenler İŞGEM’e dahil ediliyor.
İŞGEM Projesinin hedef grupları ve nihai faydalanıcıları üzerinde somut etkileri görülmesi hedeflenirken, bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni işletmelerin kurulmasının yanı sıra girişimcilerin doğru kararlar alması,  fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi ve böylece ekonomik gelişmenin hızlandırılması ile yeni tedarikçilerin oluşturulması da istenilen düzeyde bir türlü hedefini göstermiyor.
İşletmelere faaliyet gösterebileceği şekilde uygun niteliklerde işyeri mekânı sunmak amacıyla ev sahipliği yapan Karaman İş Geliştirme Merkezi İŞGEM, bünyesine kattığı girişimcilerin kısa vadeli ticari ömrü ile bölgesinde istihdam hedefini de bulamıyor.
İŞGEM, tüm bunların yanı sıra İcra Kurulu öncülüğünde çeşitli takvimlerde dönemsel istişare toplantılarını da sürdürüyor.
Ama asıl sorunun ise kuluçka merkezi olarak bir iş kurma ve istihdam modelini benimseyen İŞGEM’in burada farklı sektörlerde geleceğin bilinçli sanayicilerinin yetişmesine ve Karaman'a önemli sosyo-ekonomik katkıları ne zaman sağlayacağı merak ediliyor.
 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum