Reklam
Reklam

Karaman Tüketimi Konut ve Kirada Kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü “Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2016” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Karaman Tüketimi Konut ve Kirada Kullanıyor
02 Kasım 2017 - 11:11

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %30,4 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge %21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Konya ve Karaman illerini kapsayan bölgemizde, Hanehalkı Tüketim Harcamalarında en yüksek payı % 22,8 ile konut ve kira harcamaları almıştır.

 

Konya ve Karaman illerini kapsayan bölgemizde (TR52), Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre hanehalklarının tüketim harcamaları içinde en yüksek payı, konut ve kira harcamaları almaktadır. Bu pay 2015 yılında %23,1 iken 2016 yılında %22,8 olarak tahmin edilmiştir.

Ülkemizde, Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre hanehalklarının tüketim harcamaları içinde en yüksek payı, konut ve kira harcamaları almaktadır. Bu pay 2015 yılında %26 iken 2016 yılında %25,2 olarak tahmin edilmiştir.

Bölgemizde Konuttan Sonra En Çok Ulaştırmaya Harcama Yapılıyor

Konya ve Karaman illerini kapsayan bölgemizde hanehalkı tüketim harcamalarında, konut ve kira harcamalarından sonra en yüksek payı alan grup %21,4 oranıyla ulaştırma grubu olmuştur. Ulaştırmayı %20,4 oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları izlemektedir. Konya ve Karaman illerini kapsayan bölgemizde en düşük pay %1,6 ile eğitim hizmetleri grubuna aittir.

Ülkemizde toplam tüketim harcamalarında, konut ve kira harcamalarından sonra en yüksek payı alan grup %19,5 oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler olmuştur. Gıda ve alkolsüz içecekleri %18,2 oranıyla ulaştırma harcamaları izlemektedir. Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay %2,0 ile sağlık grubuna ait iken, eğitim hizmetleri %2,3 oranıyla toplam harcama içindeki en düşük ikinci harcama grubudur.

Haneler Zorunlu Harcamaları Nedeniyle Eğlenceye Daha Az Pay Ayırıyor

Konya ve Karaman illerini kapsayan bölgemizde kültür ve eğlence harcamalarına hanehalkı bütçesinden ayrılan pay sadece %3,2 iken lokanta ve oteller harcamalarının payı ise %5,8’dir.

Ülkemizde eğlence ve kültür harcamalarına hanehalkı bütçesinden ayrılan pay sadece %2,8 iken lokanta ve oteller harcamalarının payı ise %6,4’dür.

Tüketim harcamalarının dörtte biri TR1 İstanbul Bölgesi’nde gerçekleşti

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının %25,5'i TR1 İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada %14,3 ile TR3 Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen TR6 Akdeniz Bölgesi'nin payı %12 oldu. Ankara, Konya ve Karaman illerinin kapsayan TR5 Batı Anadolu Bölgesinin payı %11,2 olarak gerçekleşti. En düşük payı ise %1,6 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, %3 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum