Reklam
Reklam

Tarım Sigortalarının Kapsamı Genişletiliyor

Tarım Sigortalarının Kapsamı Genişletiliyor 2018 yılında devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, poliçe sayısının artırılması ve dolayısıyla sigortalılık oranlarının yükseltilmesi amacıyla tarım sigortalarının kapsamı, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda genişletilmiş ve Tarım Sigortaları 2018 yılı uygulamalarının yer aldığı "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 2017/11094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 05.01.2018 tarih ve 30292 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım Sigortalarının Kapsamı Genişletiliyor
11 Ocak 2018 - 19:37

Bu Karar ile;

•      Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde; bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye)  sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler,  meyve ağaçları,  asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, kiraz ürününde yağmur riski, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,

•      Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,

•      İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla,  kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday,  arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

•      Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

•      Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

•      Kapalı sistemde üretim yapılan,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

•      Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

•      Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

                                                                                                                                 Sayı:6

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

2018 yılında; meyve bahçeleri ve bağlarda destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri teminat kapsamına alınmıştır.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında 2017 yılında kapsama alınan kuru alanlarda üretimi yapılan buğday ürünü ve sertifikalı tohumluğuna ilave olarak, ilk defa 2018 yılında ülke genelinde kuru alanlarda üretimi yapılan “arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında”, kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı yağış ve aşırı nem risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat kapsamına alınmıştır.

Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde % 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin % 60’ı oranında prim desteği, sağlanacaktır.

Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanununun 20 nci maddesi (d) bendi ve geçici 2 nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 13 üncü maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur.  Üreticilerin,  tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her sene güncellemesi gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler,  20.06.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz."  Hükmü uygulanmaktadır.

Ülkemizin sigortası olan çiftçilerimizin doğal riskler karşısında mağduriyet yaşamamaları için https://web.tarsim.gov.tr/havuz/ internet adresinde belirtilen sigorta “İlk ve Son Kabul Tarihleri’ nden önce tarım sigortasını vakit kaybetmeden yaptırmaları önem taşımaktadır.

Doğal afetlerin olmadığı bol verimli bir yıl geçirmemiz dileği ile…

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum