TÜİK: Hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin %47'si tek kişilik ailelerden oluştu

TÜİK: Hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin %47'si tek kişilik ailelerden oluştu

TÜİK: Hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin %47'si tek kişilik ailelerden oluştu
10 Ekim 2019 - 13:34 - Güncelleme: 10 Ekim 2019 - 13:56

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre
hanehalkı yönetiminden sorumlu olan fertlerin %80,5'ini erkekler,
%19,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre,
Türkiye'deki hanelerin %48,3'ü eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek
ailelerden, %16,5'i sadece eşlerden oluşan çekirdek ailelerden,
%15,9'u tek kişilik hanelerden oluştu. En az bir çekirdek aile ve
diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı %11,7 olurken, tek
ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin oranı %6,3, çekirdek
aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise
%1,3 oldu. Hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerin %57,6'sı eşler ve
çocuklardan oluşan çekirdek ailelerden, hanehalkı sorumlusu kadın olan
hanelerin %47'si tek kişilik hanelerden oluştu.

Hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerin geliri kadınlardan daha
yüksek oldu

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 sonuçlarına göre
Türkiye'de ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 51 374 TL oldu.
Ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri, hanehalkı sorumlusunun
cinsiyetine göre incelendiğinde ise hanehalkı sorumlusu erkek olan
hanelerde bu değerin 54 325 TL, hanehalkı sorumlusu kadın olan
hanelerde ise 39 227 TL olduğu görüldü.

Hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin gelirinin % 31,8'ini
sosyal transferler oluşturdu

Türkiye'deki hanelerin toplam hane gelirinin %70'ini faaliyet
geliri, %20,1'ini sosyal transfer geliri, %9,9'unu faaliyet dışı
gelirler oluşturdu.
Hanehalkı sorumlusu kadın olan hanelerin toplam hane gelirinin
%54,4'ünü faaliyet geliri, %31,8'ini sosyal transfer geliri
oluştururken bu oran hanehalkı sorumlusu erkek olan hanelerde
sırasıyla %72,6 ve %18,1 oldu.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum