TOKİ'DEN KARAMAN'A 380 KONUT PROJESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Merkez Kırbağı 380 Konut Projesi

TOKİ'DEN KARAMAN'A 380 KONUT PROJESİ
07 Mart 2019 - 11:30

KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT PROJESİ
TOPLU KONUT UYGULAMASI
BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Merkez Kırbağı 380 Konut Projesi
kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilecek;
I. Grup 2+1 nitelikli 284 adet, brüt 97,00 m2
II.Grup 3+1 nitelikli 80 adet, brüt 116,00 m2
Konutlar için, 06 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Karaman
İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.
Proje Adı : Karaman Merkez Kırbağı 380 Konut Projesi
Satıcı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare)
Adres : Bilkent Plaza B1 Blok,06800,Bilkent Ankara
İletişim İnternet : www.toki.gov.tr
İletişim Telefon :4448654
Başvuru yapılacak Banka Şubesi :T. Halk Bankası Karaman İlindeki Şubeleri
Başvuru alınacak konut tipleri : 2+1 , 3+1
Başvuru Bedeli 2+1 : 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1 :1.000.-TL
Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan
2019 tarihleri arasında
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında
3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında
Başvurular yapılacaktır.
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup,
başvuru sahipleri arasında 20 Mayıs 2019 tarihinde “Hak Sahibi Belirleme” kurası
çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web
sayfasında duyurulacaktır.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca
satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter
huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

 Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 www.toki.gov.tr

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
1- 2+1 nitelikli konutlar için;
- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,
2- 3+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade,
ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her
yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur
maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.
3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her
yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur
maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre
artırılacaktır.
İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin
gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.


Proje kapsamında üretilecek; 2+1 tipi ile 3+1 tipi konutların vatandaşlarca başvuruları proje
ilinde bulunan yetkili tüm şubelerinizce, 

 Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 www.toki.gov.tr

06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Normal Vatandaşlarımız,
25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Emekli Vatandaşlarımız,
08 -12 Nisan 2019 tarihleri arasında Engelli Vatandaşlarımız,
15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Şehit Yakını Vatandaşlarımız,
Başvuruları kabul edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
1- T.C. vatandaşı olması,
2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet
ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, (3+1 Konut
tipi hariç)
3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut
kredisi kullanmamış olması,
4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat
mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy
evi ve işyeri hariç) olmaması,
5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru
sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam
hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi
hariç)
6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına
yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;
- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;
- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları;
gerekmektedir.
BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Başvuruların kabul edileceği yer: T. Halk Bankası A.Ş.’nin Karaman ilindeki yetkili
şubeleri
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte;
Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır.
 Başvurular şahsen yapılacaktır.
Ayrıca,
 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi” 

 Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 www.toki.gov.tr

 Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen
kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet
raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli
olduğunu gösteren “Belgeyi”
Başvuru Formu,
 Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
 Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri
verilecektir.
Başvuru işlemleri sırasında;
- 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
- 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
KURA ÇEKİLİŞİ :
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde
20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş
tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden
geri alabilecektir.
2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce
belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI:
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği
tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş’ nin Sanayi Sitesi Şubesi’nde Gayrimenkul Satış
Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan
Karaman il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini
kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1
konut tipi hariç)
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz
ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
CAYMA;
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde,
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir. 

Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 www.toki.gov.tr

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce
herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
KDV ÖDEMESİ;
Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV
konut alıcılarından tahsil edilir.
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları
bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet
koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta
ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini
takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı:444 86 54 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum