Reklam
Reklam

BELEDİYE DENETLENDİ, USULSUZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

KARAMAN Belediyesi Denetim Komisyonu raporu açıklandı.

BELEDİYE DENETLENDİ, USULSUZLÜKLER TESPİT EDİLDİ
11 Mayıs 2021 - 22:41 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 - 11:26
*KARAMAN BELEDİYESİNDE USULSÜZ ÖDEMELER SAPTANDI

*TEMSİLİ AĞIRLAMA GİDERLERİ 6 MİLYONU AŞTI

*AYNI KİŞİ VE KURULUŞLARDAN TEKLİF ALINDI


KARAMAN Belediyesi Denetim Komisyonu raporu açıklandı.

Karaman Belediyesinde, Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılına ilişkin denetim raporunu hazırladı.

Rapor, Belediye yönetimine bağlı birimler tarafından sunulan belgelerin incelenmesi doğrultusunda hazırlandı.

Toplam, 382 adet klasör belge ile 11 bin 621 adet iş, işlem inceleme taraması kapsamında yapılan tetkik ve incelemeleri değerlendiren Karaman Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu, raporu Karaman kamuoyu ile paylaştı.

Meclis Denetim Komisyonu üyelerinin raporuna göre, denetim çalışmaları kapsamında Karaman Belediyesinin genel olarak, 2020 mali yılı tahmini bütçe geliri 212.000.000,00 TL, gerçekleşen bütçe gelir ödeneği ise 244.995.991,34 TL, gerçekleşme oranı da % 115,56’yı bulduğu öğrenildi.

Yine tahmini bütçe giderinin 195.000.000,00, gerçekleşen bütçe giderinin 208.258.911,30. TL olduğu ve bu rakamlara göre gider bütçesi gerçekleşme oranının ise % 106,80 olduğu belirlendi.

BORÇLANMA 89 MİLYON 697 BİN 989 TL’Yİ BULDU

Denetim Komisyonu, Belediye birimlerinden gelen tüm evrak ve belgeleri teslim alarak denetim faaliyetlerine ilişkin incelemelerini tamamladı.

Karaman Belediyesinin 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile borç tablosuna bakıldığında ise toplam 89 milyon 697 bin 989 Tl borçlandığı gözlendi.  Bu borçlanmada en büyük dilim piyasa borçlarında bütçe emanetlerini oluştururken bu rakam 24 milyon Türk lirasını aştı. Yine İller bankasına kredi borçlarında 28 milyon borcu bulunan Karaman Belediyesinin, kıdem tazminatı karşılığında ise 14 milyon 850 bin Türk lirası borcu olduğu öğrenildi. 

TEMSİLİ AĞIRLAMA GİDERLERİ 6 MİLYONU AŞTI 

Karaman Belediyesi 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporlama rehberine göre,  2019-2020 yılları Karaman Belediyesi’nin yolluklar, temsil ağırlama, kırtasiye harcamalarının dağıtım tablosu da belirlendi.

Bu tabloya göre, Karaman Belediyesinin, bütçeden 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan temsili ağırlama giderlerine toplamda sadece, 6 milyon 726 bin 536 Türk lirası harcadığı bilgi edinildi.

İMARDA BÜTÇENİN YÜZDE 31’İ GERÇEKLEŞTİ
TAPUCAK PROJESİNDE KAMULAŞTIRMALAR TAMAMLANAMADI


Yine Karaman Belediyesinin 2020 yılı denetim komisyonu raporuna göre, ilgili müdürlüklerin 2019 yılından devreden birim bütçeleri, 2020 yılı içinde eklenen bütçe tutarları, 2020 yılı net bütçe ödeneği, 2020 yılı sonu imha edilen bütçe ve 2021 yılına devri gibi tespitler de ele alındı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ise denetim çalışması 3 adet klasör ve 42 adet işlem taramasından geçti. Denetimlerde 2020 yılına ilişkin raporda yer alan görev ve sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerine ilişkin net bütçe ödeneği 11.485.000,00 TL olup, bu bütçe ödeneğinden harcamalar 3.627.507,04TL’den oluştuğu gözlendi. Yine Müdürlüğün 7.857.492,96 TL imha ödeneği ise gerçekleştirileceği düşünülen Tapucak 1 meydan projesi kapsamında planlanan kamulaştırmaların tamamlanamadığından oluştu. Bakıldığında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 yılı Performans Planına ilişkin oluşan bütçenin gerçekleşme oranı da % 31,58 olarak gerçekleştiği tespit edildi.


KOMİSYON, KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNDEN USULSÜZ ÖDEME SAPTADI
KÜLTÜR VE SOSYAL MÜDÜRLÜĞÜNDE BÜTÇENİN YÜZDE 99’U HARCANDI


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ise 14 adet klasör ve 274 adet işlem taraması yapıldı. 2020 yılına ilişkin raporda yer alan görev ve sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerine ilişkin net bütçe ödeneği 10.540.000,00 TL’den oluşurken, bu bütçe ödeneğinden harcamalar 10.513.606,12 TL’yi buldu.

26.393,88 TL imha ödeneği ise 2020 yılsonu itibariyle kullanılmayan bütçe ödeneklerinden oluştu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2020 yılı Performans Planına ilişkin oluşan bütçenin gerçekleşme oranının da % 99,75 olarak gerçekleştiği tespit edildi.

Denetimlerde, bütçeden Karaman Belediyespor’a ayrılan ödeneklerin ödenmiş olduğu görüldü. Yine Karaman Belediyespor’un yol ve nakliye ücretleri vb. giderleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ödemeleri yapıldı. Bütçeden spor kulüplerine yapılacak ödemelerin oranı Kanunla belirlendiğinden bütçe dışı diğer ödemelerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılmasının doğru ve uygun olmayacağı tespitine ulaşan denetim komisyonu, bu işlevin Karaman Belediyespor’un kendi bütçesinden ödenmesi gerektiğini vurguladı.


REKABETE AÇIK İHALE USÜLÜ YERİNE AYNI KİŞİ VE KURULUŞLARDAN TEKLİF ALINDI

Hazırlanan rapora göre, belediyenin rutin olarak her yıl yaptığı birçok işin ihalesinin rekabete açık olan açık ihale usulü yerine, aynı kişi ve kuruluşlardan teklif alındığı görüldü.

Komisyon, 4734 sayılı ihale kanunu 2.maddesi gereğince yapılan mal ve hizmet alımlarında teklifler alınırken alınacak mal ve hizmete uygun yerlerden teklif alınması gerektiğini ifade ederek, yapmış olduğu incelemelerin birçoğunun da aynı kişi ve kuruluşlardan teklif alındığı gözledi.

YEREL FİRMALARA ÖNCELİK ÖNERİLDİ

Denetim Komisyonu tespitinde böylece, rekabet şartlarının oluşması ve belediyenin menfaatinin korunması açısından farklı kişi ve kuruluşlardan ve özellikle YEREL FİRMALARDAN TEKLİF alınmasına özen gösterilmesinin daha uygun olacağı kanaatine vardı.

USULÜNE UYGUN KAYITLAR YAPILMAMIŞ 

Belediye Denetim Komisyonu incelemelerinde, Karaman Belediyesinin mali hizmetler müdürlüğüne bağlı muhasebe birimi muhasebe kayıtlarına alınması gereken tüm mali verilerinin günlük ve usulüne uygun biçimde kaydının yapılamadığını saptadı.

Bazı birimlerin fatura ile belgeleri aylık zamanında göndermediği, göndermeye özen göstermediğinden bütçe kalemlerinin ait olmadığı diğer yıla sarktığını tespit eden komisyon, bu durumun bütçe ve mali tablolar üzerinde önemli ölçüde sapmalara neden olacağı kanaatine vardı. İlgili birimlerin uyarılmasını talep eden komisyon, belgelerin süresinde mali hizmetlere verilmesini istedi. 

Yine Belediye Birimlerince hazırlanan ödeme emri belgelerinde, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisinin imzalarının mevcut olduğu, nadiren de olsa bazılarında imzaların tamamının olmadığı, 3 nüsha olarak hazırlanan ödeme belgelerinin ilgili bankaya gönderildiği, diğer nüshaların muhasebe biriminde muhafaza edildiği gözlemlendi.

Ancak bazı birimlerin “muhasebe birimi saklıyor” diye ilgili bazı birimlerin kendi asıl nüshasının uhdesinde usulüne uygun saklamadığı veya ödeme vb. evrakları Mali Hizmetler birimine zamanında vermediği görüldü. Komisyon, bu birimlerin bağlı belediye başkan yardımcıları tarafından gerekli takibatlar yapılarak gereğinin yapılmasını talep etti. 

MAL ALIMLARINDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Denetim Komisyonu, Karaman Belediyesi’nin 2020 yılı hesaplarında yaptığı incelemede, Belediyenin 2020 yılında, mal alımları ödeneği 98.235.500,00 TL, doğrudan teminle alınan malların toplam tutarının da 13.107.759,47 TL olarak ibraz edildiğini bildirdi.

Bu tutarın bütçede ayrılan ödeneğin %13,34'üne tekabül ettiği buna rağmen idarenin %10'u aşan kısım için Kamu İhale Kurumu'ndan uygun görüş alınmadığı tespit edildi.

Mal alımlarında öngörülen üst sınırın aşılmasına rağmen uygun görüş alınmamasının mevzuata aykırı olduğunu tespit eden komisyon üyeleri,  mevzuatta emredici hüküm niteliği taşıyan düzenlemelere riayet edilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak,  söz konusu aşımların devam edip etmediğinin takip eden denetimlerde de izleneceğini ifade etti. 

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞLARLA UZLAŞMACI ANLAYIŞ ÖNERİLDİ

Karaman Belediyesi Denetim Komisyonu, denetimlerin ardından önerilerde de bulundu. 

Komisyon, Karaman Belediyesinin 2020 yılı performans planı kapsamında yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları doğrultusunda tarihi dokuya uygun şehir planlaması kapsamında Belediye vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerini sergileyerek uzlaşmacı anlayışıyla kentsel dönüşüm kapsamındaki vatandaşlara alternatif seçenekler üretilmesini ve bir ihtilafa yol açmadan kamulaştırmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Denetim komisyonu yine, bu kapsamda mahallelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğinin daha da arttırılması, kamulaştırma kriterleri kapsamında üstlenilen maliyetlerin sorunsuz şekilde yerine getirilebilmesi için projeler hazırlanarak bir an evvel hayata geçirilmesini istedi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Zekeriya Köylü
  6 ay önce
  ENERYA ENERJİ A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Karaman Belediye Başkanı Savaş KALAYCI 'nın yaptığı nedir bu Başkan daha Kaç şirket yönetim kurulunda Başkan yardımcıları ve diğer personelin kaç şirkette yönetim kurulu üyelikleri var Teftişten sorumlu müdür vekilinin diploması ve aldığı sözde eğitim belgeleri doğru ve geçerlimi? Sayın Belediye Başkanı Kaç maaş alıyor ve neden bir belediye başkanı olarak ticari faaliyet yapıyor, Şirketlerin yönetim kurullarında üyelik yapan Başkan ve yardımcıları kaç tl huzur hakkı alıyor bunları da sorarmısınız? buyrun size iddiamı ispat için link vereyim inceleyin ENERYA ENERJİ A.Ş. Karaman Bölgesi yönetim kurulu üyelerinin içinde 5. sırada kim varmış görün. LİNK: https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/16284
 • Bayezit ÖZHAN
  6 ay önce
  Karaman belediyesi Kültür Sosyal işler Müdürü Özlem Arı Koçak Cumhurbaşkanlığının Kurumlararası geçişi yasaklayan genelgesine rağmen iki senedir neden belediyede? bu 6 milyonu bulan harcamların ne kadarı Karaman Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen Özlem Arı Koçak'ın görev aldığı tarihte yapılmış siz gazetecisiniz Allah için bir soruşturun e-karaman bu bir namus görevi haberi yaparken bunları yazmanızı beklerdik size güvenimiz tam devam edin doğru izdesiniz.