Reklam
Reklam

CAMİ İNŞAATI İZNİ VE DİYANET VAKFINA DEVRİ ONAYLANDI

Karaman Belediye Meclisi, 10 madde üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karara bağladı.

CAMİ İNŞAATI İZNİ VE DİYANET VAKFINA DEVRİ ONAYLANDI
04 Eylül 2020 - 16:27

Karaman Belediye Meclisi,  10 madde üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karara bağladı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın başkanlık ettiği Belediye Meclisi Lütfi Elvan Kongre merkezinde yapıldı.

Toplantıda, imar konularını içeren 8 madde de meclis üyelerinde oylanarak kabul gördü.

ÇELTEK MAHALLESİNE CAMİ İNŞAATI İZNİ VE DİYANET VEKAFINA DEVRİ ONAYLANDI

Belediye Meclisi toplantısında, mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 2907.71 m² büyüklüğündeki Çeltek Mahallesi,  4874 ada 2 numaralı parsele cami yapılması amacıyla iz bedel ile Türkiye Diyanet Vakfı Karaman Şubesine devrinin yapılıp yapılamayacağı ile devir işlemi yapılacaksa iz bedelin ne olacağı konusu ele alındı. Toplantıda, arsanın Türkiye Diyanet Vakfı Karaman Şubesine devri konusu meclis üyelerinde onaylandı.

İMAR MADDELERİNİN TAMAMI ONAYLANDI

GÜNDEM MADDELERİ

1- İlimiz Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesinde 4836 ada 1 parsel numarasında kayıtlı ve imar planında okul alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerinde Devlet Yatırım Programı kapsamındaki Mesleki Eğitim Merkezi ve pansiyon binası yapılması planlandığından bahsedilerek parseldek ‘Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı’nda kalan 4836 ada 1 numaralı parseldeki Karaman Belediyesine ait 7.993,25 m2 alanlı 159865/305721 oranlı hissenin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı konusu.

2- Mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 2907.71 m² büyüklüğündeki Çeltek Mahallesi,  4874 ada 2 numaralı parsele cami yapılması amacıyla iz bedel ile Türkiye Diyanet Vakfı Karaman Şubesine devrinin yapılıp yapılamayacağı ile devir işlemi yapılacaksa iz bedelin ne olacağı konusu.

3- Karaman Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanıp askıya çıkmıştır.  Küçük Sanayi Alanında kalan parsellerde yapılan plan değişikliğine askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu.

4- İlimiz Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi 3331 ada 1 numaralı parselde yer alan ve imar planında ‘İlköğretim Tesis Alanı’ genişleme alanı içerisinde yer alan taşınmaz üzerine anaokulu yaptırılması planlandığından bahsedilerek 3328 ada 1 numaralı parselin‘ İlköğretim Tesis Alanı’ 3331 ada 1 parselin ise Anaokulu Alanı olarak düzenlenmesi için imar planı değişikliğine önizin verilmesi konusu.  

5- Meram Elektrik dağıtım A.Ş. tarafından yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacının sürekli arttığı ve bu sebeple bölgelerde enerji ihtiyacını karşılamak için imar planı değişikliğine göre Hisar Mahallesi 3955 ada 1 numaralı parsele 1 adet bina tipi trafo tesis edileceğinden hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.

6- Karaman Belediyesi’nden satın alınan Pirireis Mahallesi 4419 ada 15-16-17-18 parseller içerisinde bulunan 4419 ada ve 16 parselde bulunan arsaya plan değişikliği yapıldığı ancak Borsa Binasının sadece 16 numaralı parsel ile sınırlı kalmayıp diğer ada parsellerinde aynı vasıf olması için gerekli olan imar planı değişikliğine ön izin verilmesi.

7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi ile Mücavir Alan Tekliflerine İlişkin Kılavuz doğrultusunda hazırlanan koordinatları belirtilen ve Dereköy sınırlarında bulunan ve Karaman Çevre Yoluna kadar olan alanın Karaman Belediyesi Mücavir Alan içerisine alınması konusu.

8- Karaman Merkez, İmaret Mahallesi 753 ada 8 numaralı parsel için hazırlanan plan değişikliğinin onaylanması konusu.

9- Karaman ili, Merkez ilçe, Kırbağı Mahallesi Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Emsal:0.60 ve Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında ‘T3 Lejantlı Ticaret Alanı’  kalan 4311 ada 1 ve 6 numaralı taşınmazların imar planı değişikliği talebine önizin verilip verilemeyeceği konusu.

10- Karaman İli, Merkez ilçe, Yeşilada Mahallesi Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’nda kalan 4279 ada 4 numaralı parselin hazırlanan imar planı değişikliği teklifi talebinin onaylanması konusu.

Karaman Belediye Meclisi 7 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da toplanmak üzere oturuma son verdi. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum