Reklam
Reklam

DEFTERDARLIK DUYURDU," FIRSATI KAÇIRMAYIN"

Karaman Defterdarlığı, 7326 sayılı..

DEFTERDARLIK DUYURDU," FIRSATI KAÇIRMAYIN"
26 Temmuz 2021 - 11:45
DEFTERDARLIK DUYURDU,” FIRSATI KAÇIRMAYIN”

Karaman Defterdarlığı, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında bilgiler paylaştı.

Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyuran Karaman İl Defterdarlığı, yaptığı açıklamada;

“Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak.
Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir.”dedi.
Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacağını belirten Karaman Defterdarlığı,

“31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle,
31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.

Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor.

İHTİLAFLAR SULH YOLUYLA ÇÖZÜMLENİYOR

Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağlıyor.

Kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları sonlandırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükellefler de Kanundan yararlanabilecek.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak Kanunda farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor.
Bu alacakların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından aynı şekilde indirim yapılacak.
Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor.
Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacaklar da Kanun kapsamında olup, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından yararlanabilecek.”denildi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum