KARAMAN SGK'DAN DUYURU

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin, 6 numaralı alt bendi; “ … gelir testine hiç başvurmayanlardan … 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.”

KARAMAN SGK'DAN DUYURU
30 Kasım 2018 - 10:39

Aynı maddenin, 7 numaralı alt bendi ise; “ 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup … ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. …” hükmünü amirdir. 
Kurumumuzca, tescil işlemi yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar adlarına gelir testi yaptırmak üzere ilgili sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunmamış olan Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşlarımızın, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Gelir Testi Yaptırmak üzere, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları halinde, ilk defa Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildikleri tarihten bu yana bütün süreleri, çıkacak Gelir Testi sonucuna değerlendirileceğinden, gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlüsü olmadığı tespit edilenlerin, ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecektir. 
Diğer taraftan aynı maddenin, 7 numaralı alt bendinde ise, 2018 Yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere tahakkuk edip kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödeme avantajına sahip olacaklardır. Nisan 2018 (dahil ve) önceki aylara ait olmak üzere tahakkuk etmiş olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin 31 Aralık 2018 tarihinden sonra ödenmesi halinde söz konusu prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 
Bu itibarla; 
Genel Sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş vatandaşlarımızdan bugüne kadar gelir testine müracaatta bulunmamış olanların, Gelir Testi için 30 Kasım 2018 tarihine kadar ilgili sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları, 
2018 Yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borcu olanların ise bu borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri ilgili vatandaşlarımızın faydasına olacaktır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla…
 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum