Reklam
Reklam

KARAMAN TİCARET SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ: "KARAMAN HEDEFLENEN SEVİYENİN ÜZERİNDE YER ALMAKTADIR"

SANAYİSİ daha çok tarıma dayalı olarak gelişen Karaman’da ekonominin lokomotifi konumundaki bisküvi, şekerleme, kek, gofret, bulgur, süt ürünleri gibi gıda imalat sektörleri sanayinin temel bileşenlerini oluşturuyor.

KARAMAN TİCARET SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ: "KARAMAN HEDEFLENEN SEVİYENİN ÜZERİNDE YER ALMAKTADIR"
21 Nisan 2021 - 22:42
Karaman Organize Sanayi Bölgesinin hedeflenen seviyenin üstünde bir noktada yer aldığını açıklayan Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü  Ali Osman Kaşıkçı yaptığı açıklamada;

“Karaman; Anadolu’da kültürel ve tarihi birikimi yüksek, gelenekleri zengin, girişimci gücü ve dinamizmi olan, yatırımcılara açık önemli bir kent olmasının yanı sıra Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir kapıdır.

Atatürk’ün ata yurdu olmasının yanında, Türkçeyi devlet dili kılan Karamanoğlu Mehmet Bey, İslam dünyasının temelini oluşturan fikir ve düşünceleriyle Yunus Emre ve Mevlana, dünya haritasını ilk çizen denizci Piri Reis ve Kurtuluş Savaşımızın ünlü komutanlarından Kazım Karabekir Karaman’ın dünya tarihine sunduğu değerlerdir.


Yıllık ortalama 350 milyon dolarlık ihracat potansiyeli olan Karaman’ın, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan anketin ilk 500 firması arasına giren 3 veya 4 firması da gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.


Gıda İmalat Sanayi; ambalaj, hammadde, makine gibi çeşitli sektörleri de tetiklemiş ve Karaman tamamıyla kendisine yetebilen bir Gıda Şehri konumuna gelmiştir.Özellikle bisküvi-çikolata sektörüne makine ve ambalaj imalatı yapan firmalar Karaman sanayisinin önemli yapıtaşlarından biridir.

Karaman sanayisinin düzenli ve hızlı gelişmesi hedef alınarak kurulan ve son yıllarda fidan dikme ve yeşil alanların artırılmasında büyük hamle yaparak “Çevreye Duyarlı” bir organize sanayi bölgesi olan Karaman Organize Sanayi Bölgesi, hedeflenen seviyenin üstünde bir noktada yer almaktadır.

Güneş radyasyon değerleri, güneşlenme süreleri ve coğrafik konumu sebebiyle enerji yatırımcılarının yoğun ilgisine maruz kalan ilimizde kısa zamanda enerji yatırımları gerçekleşecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güneş enerjisi yatırımlarının yapılacağı bölgeleri ve şehirleri belirlediği 12.08.2011 tarihli duyurusuna göre 600 MW’dan  38MW’ı Karaman’a tahsis edilmiştir.

İlde büyük sanayi parsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bakanlığımızca ilimizde kurulması uygun görülen 2. OSB ilanına yönelik çalışmalar ile güneş radyasyon değerlerinin yüksek olması sebebiyle de ilanı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin gelişmişlik düzeyini artırmada ve ekonomik büyümesinde bir araç olacak Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ile ilgili ilde somut adımların atılması önceliklerimiz arasındadır. Bakanlığımızın yönlendirmesi doğrultusunda çalışmalar kapsamında ilimize kazandırılan 1 adet Ar-Ge Merkezi çalışmaların seyri açısından önemli bir gelişme olmuştur. KÜSİ’nin etkinliğinin artmasının bir ayağı olan ve imar planları Bakanlığımızca onaylanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması çalışmalarında ise proje hazırlama aşamasına gelinmiştir.
Bu rapor; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinin “Hazırlanacak Raporlar” başlıklı 1’inci maddesinin (1) inci fıkrası (b) bendinde belirtilen formata uygun olarak Karaman ilinin Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli hakkındaki tüm verileri içermeye yönelik olarak hazırlanmıştır.”dedi.SEKTÖRLERİN ÜRETIM YAPISI


Karaman’da ekonomik hayatın temelini tarım başta olmak üzere, hayvancılık, ticaret ve sanayi oluşturmaktadır. Son yıllarda köylerden şehre göçlerin fazla olması, halkı ticaret ve sanayiye yönelik bir ekonomik faaliyete zorlamıştır.

Son yıllarda sulanabilir arazinin çoğalması, özellikle tarıma dayalı un, bulgur, bisküvi, gofret vb. endüstri kollarının gelişmesini sağlamıştır.  Karaman’da sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı 422’dir. Firma sayıları incelendiğinde öncü sektörün Gıda Sektörü olduğu görülmektedir.
SEKTÖRLERİN YÜZDELİK DAĞILIMI
Kaynak: Karaman İl Müdürlüğü 2019 Yılı Verileri


İstanbul Sanayi Odası’nın ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu anketinde 2011-2017 yılları arasında Karaman ilinden 6 firma yer almıştır. Bu firmaların ortak özellikleri Karaman ilinin en önemli sanayi kolunu oluşturan gıda imalatı sektöründe faaliyette bulunmakta olmalarıdır.KARAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Karaman Organize Sanayi Bölgesi 1980'li yıllarda sanayi alanı olarak başlamış, 1990 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tescili ile Organize Sanayi Bölgesi hüviyeti kazanmıştır.

İl sınırları içerisinde 1024 hektar alana sahip bir adet “Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” kurulu bulunmaktadır.  OSB’nin 309 sanayi parseli, 61 adet Hizmet Destek Alanı parseli bulunmaktadır. Bu parsellerin durumlarını gösterir tablo ve grafik aşağıda görülmektedir.

Parsellerin Dağılımı


Kaynak: Karaman OSB Müdürlüğü Verileri

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ

İlimizde endüstri bölgesi yoktur. Ancak, Karaman, güneş radyasyon ve güneşlenme süresi, güneşin doğuş ve batışını engelleyen bir dağ olmaması, yağış miktarının az oluşu (özellikle kar yağışı), arazinin toprak ve bitki örtüsü yapısı sebebi ile rüzgar ve fırtına esnasında tozlanma olmaması, sıcaklık ortalamasının düşük olması, nem miktarının az oluşu, eğimin az olması, gibi sebeplerden dolayı, Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik elde etmek için en uygun bölgesi haline gelmektedir.

Karaman, Türkiye’nin güneş enerjisi atlasında görüldüğü gibi güneş ışınımının en yüksek olduğu kuşak üzerinde bulunmaktadır.  Karaman İli sınırları içerisindeki bölgelerde yıllık 1700 kwh/m2-yıl değerinin üzerinde bir elektrik enerjisi üretimi söz konusudur.
Türkiye’nin Güneş Enerji Haritası

                                                     Karaman’ın Güneş Haritası


Mevcut kapasitesi nedeniyle bölgede birçok yatırımcı Lisanlı ve Lisansız olmak üzere başvurularını yapmış ve faaliyetlerine başlamıştır.
Tablo 8 – Karaman GES Yatırımları
Aktif Olan Lisanssız GES'ler
Sıra NoSantral AdıİlçeFirma Kurulu Güç (MW)
1Konar Enerji GESAyrancıKonar Enerji3
2Emrullah ER GESKazımkarabekir 1
3Cerrahi Eğitim İnşaat GESKazımkarabekirCerrahi Eğitim İnşaat1
4Eksun Enerji GESAyrancıEksun Enerji0,99
5Halis Cem GESAyrancıHalis Cem0,99
6Karaman Belediyesi GESMerkezKaraman Belediyesi0,99
7Onurlu Karaman GESMerkez 0,5
8Karaman İl Özel İdaresi GESMerkezKaraman İl Özel İdaresi0,5
9Karamanoğlu MehmetbeyÜni. GESMerkezKaramanoğlu MehmetbeyÜni0,46
10ÇAVSA GESMerkez 0,3
11Hacı Hasan Armutlu GESMerkez 0,12
12Ermenek Hükümet Konağı GESErmenekErmenek Hükümet Konağı0,04
   TOPLAM9,89
Yapım Aşamasındaki Lisansız GES'ler
Sıra NoSantral AdıİlçeFirma Kurulu Güç (MW)
1Ermenek GESErmenek 9
2Konar Enerji GESAyrancıKonar Enerji3
3Cereyan Karaman GESMerkezSolar Cereyan2,97
43E Ermenek GESErmenek 1
   TOPLAM15,67
Lisanslı GES'ler
Sıra NoSantral AdıİlçeFirma Kurulu Güç (MW)
1Mümine Hatun GESKaramanTeknar Enerji4,88
2Teksin Enerji GESKaramanTeksin Enerji33,12
   TOPLAM38
https://www.enerjiatlasi.comBu yatırımları artırmak ve desteklemek amacıyla ilimize “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (EİEB)” kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. 3 Nisan 2013 tarihinde başlatılan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygun görülen konuya ilişkin Bakanlığa sunulan dosyanın ardından yer seçimi çalışmaları tamamlanan 1.628 hektarlık alanda Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması, 18/8/2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2017/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir.


DİĞER SANAYİ KURULUŞLARI

Karaman ilindeki başlıca yer altı zenginliği Ermenek ve Karapınar ilçelerinde bulunan linyit sahalarıdır. Neojen çökel birimleri içinde gözlenen linyit sahalarından Ermenek-Taştepe sahasında yüksek kalori değerine sahip 5.918.000 ton toplam rezerv, Ermenek sahasında da 3262 Kcal/kg kalori değerine sahip 1.700.000 ton muhtemel rezerv belirlenmiş olup, sahalarda üretim yapılmaktadır.
Aynı zamanda Ayrancı’da son dönemde keşfedilen Karapınar-Ayrancı Linyit yataklarının büyük bir kısmı Karaman bölgesinde yer almaktadır.

Çalışma sahasının değişik kesimlerinde yapılan sondajlı aramalarda farklı kömür kalınlıkları ve damar sayısı gözlenmiştir. Kömür horizonunda 1 ile 31 damar halinde yataklanma gözlenir. Damar kalınlıkları 0,10 m. ile 33,10 m. arasında değişiklik göstermektedir. Kömürlerin ortalama kalınlığı 21,00 metredir. Kömürlerin toplam kalınlığı 0,50 m. ile 164,15 metre arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama kömür derinliği 138,00 metredir. Kömür ortalama olarak 204 metre derinlikte sonlanmaktadır.

Sahada Kesinleşen Görünür Toplam Rezerv: 1,83 milyar ton (Bu rezervin 5250 MW gücündeki bir termik santrale yaklaşık 30 yıl yetebileceği düşünülmektedir).

Bu rezervin 1.220 milyon tonluk kısmı Karaman sınırlarında, 612 milyon tonluk kısmı ise Karapınar sınırlarında bulunmaktadır.


Karapınıar-Ayrancı Kömürlerinin Bazı Özellikleri
Ortalama Isıl Değeri 1375 kcal/kg
Nem % 47
Kül % 20
Uçucu Madde % 24
Toplam Kükürt % 2,78
Sabit Karbon Oranı % 10
Toprak / Kömür 7,20 m3/ton
Yapılmış Sondaj aralıkları ~500 metre
Ortalama kömür kalınlığı 21 metre
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum