Reklam
Reklam

Konya nüfusu 2 milyon 205 bin 609 kişidir

2018 yılında Konya’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 25 bin 460 kişi artarak 2 milyon 205 bin 609 kişi olmuştur. Konya’da erkek nüfusun oranı %49,62 (1 milyon 94 bin 441 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,38 (1 milyon 111 bin 168 kişi) olarak gerçekleşti.

02 Şubat 2019 - 01:25

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Konya nüfusu 2 milyon 205 bin 609 kişidir.

2018 yılında Konya’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 25 bin 460 kişi artarak 2 milyon 205 bin 609 kişi olmuştur. Konya’da erkek nüfusun oranı %49,62 (1 milyon 94 bin 441 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,38 (1 milyon 111 bin 168 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ikamet eden nüfus ise 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye’de erkek nüfusun oranı %50,17 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,83 (40 milyon 863 bin 902 kişi) olarak gerçekleşti.

2018 yılında Konya’nın yıllık nüfus artış hızı binde 11,6 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında binde 8,7 olan Konya’nın yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 11,6’ya yükseldi.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 14,7 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında 80 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, sadece Gümüşhane ilinin nüfusu azalmıştır.

Konya binde 11,6 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 63’üncü sırada yer almıştır.

Türkiye nüfusunun % 2,7’si Konya’da ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Konya 2 milyon 205 bin 609 kişilik nüfusla 7’nci sırada yer almıştır.

Konya’da kilometrekareye 57 kişi düşmektedir

üfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. Bu sayı Konya’da 57 kişi iken, İstanbul 2 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli’dir. Konya, illerin nüfus yoğunluğu sıralamasına göre 49’uncu sırada yer almıştır.

1/3

KONYA NÜFUS BİLGİLERİ (ADNKS SONUÇLARI) 31.12.2018

Konya

  2017 ADNKS NÜFUS (31.12.2017)

  2018 ADNKS NÜFUS (31.12.2018)

Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2017-2018)

Toplam Nüfus Artış Hızı ‰ (Binde)

İlçe Adı

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

İlçe Toplam Değişim

Erkek Nüfus Değişim

Kadın Nüfus Değişim

Ahırlı

4.598

2.242

2.356

5.084

2.498

2.586

486

256

230

100,5

Akören

6.004

2.923

3.081

5.879

2.898

2.981

-125

-25

-100

-21,0

Akşehir

94.255

46.109

48.146

93.233

45.557

47.676

-1.022

-552

-470

-10,9

Altınekin

14.074

7.104

6.970

14.548

7.351

7.197

474

247

227

33,1

Beyşehir

72.716

36.241

36.475

73.768

36.755

37.013

1.052

514

538

14,4

Bozkır

25.983

12.662

13.321

26.287

12.818

13.469

304

156

148

11,6

Cihanbeyli

52.549

26.144

26.405

52.525

26.148

26.377

-24

4

-28

-0,5

Çeltik

9.569

4.823

4.746

10.071

5.104

4.967

502

281

221

51,1

Çumra

66.019

33.034

32.985

66.794

33.469

33.325

775

435

340

11,7

Derbent

4.300

2.090

2.210

4.455

2.168

2.287

155

78

77

35,4

Derebucak

6.326

3.170

3.156

6.473

3.274

3.199

147

104

43

23,0

Doğanhisar

16.118

7.713

8.405

16.029

7.724

8.305

-89

11

-100

-5,5

Emirgazi

8.685

4.351

4.334

8.949

4.505

4.444

264

154

110

29,9

Ereğli

143.625

71.793

71.832

145.389

72.818

72.571

1.764

1.025

739

12,2

Güneysınır

9.296

4.649

4.647

9.458

4.770

4.688

162

121

41

17,3

Hadim

11.873

5.920

5.953

11.970

5.988

5.982

97

68

29

8,1

Halkapınar

4.173

2.076

2.097

4.354

2.154

2.200

181

78

103

42,5

Hüyük

15.556

7.588

7.968

16.073

7.817

8.256

517

229

288

32,7

Ilgın

54.825

27.067

27.758

54.622

26.963

27.659

-203

-104

-99

-3,7

Kadınhanı

31.830

16.009

15.821

33.036

16.658

16.378

1.206

649

557

37,2

Karapınar

49.581

24.911

24.670

49.766

25.146

24.620

185

235

-50

3,7

Karatay

315.959

158.906

157.053

323.659

162.432

161.227

7.700

3.526

4.174

24,1

Kulu

49.564

24.618

24.946

50.667

25.171

25.496

1.103

553

550

22,0

Meram

345.813

171.896

173.917

342.315

169.973

172.342

-3.498

-1.923

-1.575

-10,2

Sarayönü

26.522

13.181

13.341

26.875

13.389

13.486

353

208

145

13,2

Selçuklu

639.450

313.981

325.469

648.850

318.588

330.262

9.400

4.607

4.793

14,6

Seydişehir

64.894

32.769

32.125

64.687

32.515

32.172

-207

-254

47

-3,2

Taşkent

6.036

2.978

3.058

7.635

3.824

3.811

1.599

846

753

235,0

Tuzlukçu

6.544

3.192

3.352

7.280

3.549

3.731

736

357

379

106,6

Yalıhüyük

1.533

744

789

1.785

881

904

252

137

115

152,2

Yunak

21.879

10.834

11.045

23.093

11.536

11.557

1.214

702

512

54,0

Toplam

2.180.149

1.081.718

1.098.431

2.205.609

1.094.441

1.111.168

25.460

12.723

12.737

11,6

Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

2018 yılında Konya’nın toplam nüfusu 2017 yılı nüfusuna göre 25 bin 460 kişi artmıştır. Konya’da; 24 ilçenin toplam nüfusları bir önceki yıla göre artarken, 7 ilçenin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler sırasıyla, Taşkent (binde 235), Yalıhüyük (binde 152,2), Tuzlukçu (binde 106,6) iken; merkez ilçelerden Karatay’ın nüfus artış hızı binde 24,1, Selçuklu’nun nüfus artış hızı binde 14,6,  Meram’ın nüfus artış hızı binde -10,2 oldu. Nüfus artış hızı en düşük olan ilçeler ise Akören (binde -21),  Akşehir (binde -10,9) ve Meram (binde -10,2) oldu.

2/3

Konya nüfusunun yarısının yaşı 31,2 yaşından küçüktür.

Konya’da 2017 yılında 30,8 olan ortanca yaş 2018 yılında 31,2’ye yükselmiştir. Ortanca yaş Konya’da erkeklerde 30,5, kadınlarda 31,9 olarak gerçekleşti. Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

Konya nüfusunun % 66,6’ sı 15 ile 64 yaşları arasındadır.

Konya’da 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2017 yılına göre 14 bin 888 kişi artarak 1 milyon 469 bin 218 kişi ( %66,6) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfus 2017 yılına göre 2 bin 753 kişi artarak 534 bin 940 kişi (%24,3) olarak gerçekleşti.  65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2017 yılına göre 7 bin 819 kişi artarak 201 bin 451 kişi (%9,1) olarak gerçekleşti.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum