Reklam
Reklam

Üç Kemaller Parkında 'Deprem Haftası' programı düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla...

Üç Kemaller Parkında 'Deprem Haftası' programı düzenlendi
01 Mart 2017 - 16:35

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Üç Kemaller Parkında program düzenlendi.

Programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcı kurumların stantlar kurduğu programda öğrencilere depremde yapılması gerekenler Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliği protokolü kapsamında getirilen Deprem tırı ile gerek uygulamalı olarak gerekse teknik olarak anlatıldı. El broşürlerinin de dağıtıldığı programda öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Ayrıca tüm hafta boyunca okullarda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, “ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi”, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından itfaiye teşkilatı, yangın güvenliği konularında bilgilendirme çalışması ve yanma bilgisi eğitimleri verilecek.

“Bilgi eksikliği depremden daha büyük bir tehlikedir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener konuşma yaptı. Yener, “Deprem hayatımızın bir parçası, eskiden de vardı, şimdide var, gelecekte de var olacaktır. Bilim kuruluşlarımızın yaptığı araştırmalar, muhtemel bir deprem felaketi ile yine karşı karşıya kalabileceğimizi gözler önüne seriyor. Bu nedenle korkmadan bilgili ve bilinçli bir yaklaşım içerisinde olmalıyız. Unutmamalıyız ki, bilgi eksikliği depremden daha büyük bir tehlikedir. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak hepimizin vazifesidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak depreme ve diğer afetlere verdiğimiz önemin bir parçası da ilimiz de tesis edilmeye başlanan deprem kayıtçı istasyonlarıdır. Olası bir deprem öncesinde verilerin toplanması çok önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılında Tekirdağ Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtçı Ağı Kurulmasına Dair İş Birliği Protokolü imzalanarak ivmeölçerlerin yerleştirilme çalışmaları başlatılmıştır. Bunun harici yine Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları kapsamında 2 istasyonumuz deprem öncesi ve sonrası anomali değişimlerini gözlemlemek amacıyla kayıt alarak verileri İTÜ Kayıt Merkezine aktarmaktadır. Bu veriler anlık olarak vatandaşlarımız tarafından da internet sitemizden takip edilebilmektedir. Bizler bu aşamada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak depremle yaşamayı ve bu konuda tüm tedbirlerimizi almayı, sağlıksız, çürük, risk taşıyan binaların yerine yaşanabilir sağlıklı yapılar ve alanlar oluşturarak can ve mal kaybımızı minimum düzeye düşürmeyi planlamaktayız. Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak Belediyemize ait 90 adet yapının deprem tehlikeleri de dikkate alınarak, binalarımızın performansları değerlendirilmiş, olası güçlendirme projelerinin hazırlanması çalışmaları kapsamında çalışmalar tamamlanmış, riski yüksek olan binaların yıkım çalışmaları başlatılmıştır. Doğal Afetleri tespit etmek risklere göre yerleşim alanlarını belirleyerek gerekli önlemleri belirlemek çok önemlidir. Karşılaşacağımız riskleri bilmezsek afetleri minimum hasarlar ile atlatabilmemiz mümkün değildir. Bu konuda acil ihtiyacımız olan verilerimiz yerleşime uygunluk çalışmalarımız ve risk haritalarımızdı. Bu kapsamda Şarköy’de, Saray’da, Marmaraereğlisi’nde, Süleymanpaşa’da, Muratlı’da, Çorlu Önerler de, olmak üzere bu ilçelerimizde jeolojik, jeoteknik etüd raporları hazırlanarak çoklu doğal risk haritalarımız oluşturulmuştur. Tüm çalışmalarımız için Bakanlık onayı alınmaktadır. Diğer İlçelerimizde de eksik zemin verisi olan alanlarımızın harita ve arazi çalışmaları başlatılacaktır. Tekirdağ İlimize ait 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli yaklaşık 6 bin 300 kilometrekarelik jeolojik ve arazi kullanım haritalarını hazırladık. Tüm ilimizi kapsayan bu çalışma hem çevre düzeni hem de nazım imar planı altlıklarımızı teşkil etmektedir. Bu çalışma ilimizde ilk defa gerçekleştirilmiş olup Bakanlığa onaylattırılmıştır. İTÜ ile imzalamış olduğumuz ortak hizmet protokolü kapsamında ilimizin Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planları hazırlandı. Amacımız afetlere hazırlık amaçlı tehlike ve riskleri tespit etmek, kurum içindeki görev dağılımlarını belirlemek afet yönetim planlarını hazırlayarak personelimiz ve halkımızın eğitimini sağlamaktır. Afetlere hazırlıkta en önemli aşamalardan birisi de kentsel dönüşümdür. Deprem dayanımı düşük kötü zeminler üzerinde yer alan yapıların güvenilir hale getirilmesinde en etkili yöntem de yine kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz ve İTÜ ile yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Master Plan hazırlanmıştır. Süleymanpaşa ilçesi içerisinde yaklaşık 7 bin hektarlık alanda afet riski taşıyan alanların belirlenerek, zemin durumu veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerin tespitinin yapıldığı, bu kapsamda etaplamaların ve yol haritasının belirlendiği, Proje sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek rezerv yapı alanlarının tespit edildiği ve dönüşüm finansal modellerin ortaya konularak yöntem ve metotların belirlendiği Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlandı. Şarköy ilçemizde de Kentsel Dönüşüm çalışması başlatılmış olup mevcut durum analizleri devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar program dahilinde diğer ilçelerimizde de devam etmektedir. Belediyemiz ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem simülasyon tırı ile tüm ilçelerimiz dolaşılmakta, halkımızı depreme hazırlama ve eğitim çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu eğitimler kapsamında yaklaşık 30 bin vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz bu sayısı her geçen gün arttırmaktır. Deprem Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında eğitilen personellerimiz, Kandilli Rasathanesinden eğitici belgelerini alarak Tekirdağ Deprem Tehlikesi Riski ve Afete Hazırlık, Afet Bilinci ve Yapısal olmayan Tehlikeler ile ilgili vatandaşlarımıza, okullara, kamu kurumlarına eğitim vermektedir. Bu hafta içerisinde de Malkara, Çorlu, Süleymanpaşa, Ergene İlçelerimizde deprem simülasyon tırı ve uzman eğitmenlerle eğitimlere devam edeceğiz. Ayrıca bir hafta boyumca 3 ilçemizdeki okullarımızda çocuklara temel afet bilinci ve yangın eğitimleri de verilecektir. Her ilçeye afet anı ve sonrası ihtiyaç duyulabilecek destek yardım malzemeleri bulunan arama kurtarma konteynerleri yerleştirildi. İçerisinde 59 parça malzeme bulunan bu konteynerlerin sayıları ilçeler bazında arttırılacaktır. Kurumlar ve gönüllü kuruluşlar İtfaiye Daire Başkanlığımız kontrolünde bu ekipmanları tatbikatlar esnasında kullanabileceklerdir. Kandilli Rasathanesi, JICA ve belediyemiz ile ortak yürütülen Tekirdağ ve Çevresinde Deprem Zararlarını Azaltma Projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Fay üzerine yerleştirilen kayıtçılar sayesinde daha sağlıklı veriler elde edilmekte yeni bilimsel veri akışları sağlanmaktadır. 1. derece deprem kuşağında yere alan İlimizde Şarköy Mürefte den geçen fay hattının tespiti amaçlı çalışmalar tamamlanmış olup, zemin ve çoklu doğal risk haritaları hazırlatılarak bakanlığa onaylattırılmıştı. İmar planlarımız ve afet planlarımız bu riskler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Belediyemiz İstanbul Üniversitesi ile Avrupa Birliği projesi kapsamında sıvılaşma haritası hazırlanması ile ilgili projede de yer almaktadır. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan zemin çalışmaları, mikrobölgeleme, yerleşime uygunluk, risk haritaları (taşkın, fay kırığı gibi) kentsel dönüşüm kapsamında elde edilen veriler, deprem konteynerler, toplanma alanları gibi tüm veriler coğrafi bilgi sistemi kapsamında veri tabanına aktarılmaktadır. Mevcut veri girişleri tamamlanan verilerin vatandaşımız ile paylaşımı belediyemiz ana sayfasından yapılacaktır. Verilerin güncelliği sağlanarak yapılan tüm çalışmaların paylaşımına devam edilecektir. Böyle vatandaşlarımız yapılan tüm çalışmaları ve verileri takip edebilecekler. Ayrıca halkımız Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu verileri, Kandilli Rasathanesinden ve USGS Earthquake’nin anlık verilerine kolayca belediye sayfamızdan ulaşabileceklerdir. Afetler kaderimiz olmamalı unutmayalım ki önceden hazırlıklı olmak hayat kurtarır” dedi.

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çok ciddi çalışmalar yapmaktayız”

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener’in ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Yurdumuzun yüzde 92’si deprem bölgesi içerisinde kalmakta ve nüfusumuzun yüzde 95’i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Her yıl depremlerde ortalama bin vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve depremler sonucu her yıl ortalama 7 bin konut yıkılmaktadır. Bu büyük kayıpların ve zararların en aza indirilmesi için her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası olarak anılmaya başlanmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Riskli bir bölgede yer alan ilimizde deprem bilincinde olmak ve depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bıkmadan usanmadan, ağaç yaşken eğilir diyerek önce çocuklarımızı sonrada büyükleri depreme karşı hazırlamaya çalışıyoruz. 2014 yılından bu güne bütün ilçelerimizi ziyaret ederek yaklaşık 30 bin vatandaşımıza temel afet eğitimleri verdik. Bu ve buna benzer etkinlik ve eğitimlere her yıl arttırarak devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi deprem öldürmez ihmal ve eğitimsizlik öldürür. Eğer bizler deprem hazırlıklarımızı yapar önlemlerimizi alırsak deprem hayatımızın kabusu olmaktan çıkacaktır” diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Deprem Haftası, depremle yaşama gerçekliğinin kabul edilmesi, bilincin oluşması, gereken önlemlerin alınması ve farkındalık yaratılmasında önemli bir haftadır. Biz bugün burada gerek AFAD Müdürlüğümüzün gerekse Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın kurduğu stantlarla bu konuya ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha göstermiş oluyoruz. Tekirdağ Deprem riski altında olan bir ilimiz. Bizim gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimlerle birlikte alınacak tedbirler, bugüne kadar yapılanlar ve yapılması gerekenlerin tekrar gözden geçirmemiz gereklidir. Deprem gerçeğinin bir kez daha hatırlatılması, deprem gerçeğiyle ve en az riskle hareket etme bilinci ile yaşanması gerektiğini önemsiyor, bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından stantlar ve deprem simülasyon tırı gezilerek yetkililerden bilgi alındı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum