Türkiye 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçları belli oldu

TÜİK tarafından yapılan 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçları 18.11.2016 tarihinde açıklandı.

Türkiye 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçları belli oldu
19 Kasım 2016 - 16:07

TÜİK tarafından yapılan 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçları 18.11.2016 tarihinde açıklandı.

Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşti.  Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,06; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 122.288, TZE araştırmacı sayısı da 95.161 olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %1,06’ya yükselmiştir.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör %50 ile en büyük paya sahipken bunu %39,7 ile yükseköğretim sektörü ve %10,3 ile kamu sektörü takip etmiştir.

Ar-Ge harcamalarının 2015 yılında %50,1’i özel sektör tarafından finanse edilirken, bunu %27,6 ile kamu sektörü, %18,1 ile yükseköğretim sektörü, %3,2 ile diğer ulusal kaynaklar ve %1,1 ile yurt dışı kaynaklar takip etmiştir.

Ar-Ge Personeli Sayısı

2015 yılında TZE cinsinden toplam 122.288 kişi Ar-Ge personeli, 95.161 kişi araştırmacı olarak çalışmıştır. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin  %55’i özel sektörde, %35’i yükseköğretim sektöründe ve %10’u kamu sektöründe yer almaktadır.

Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %28 ile Batı Anadolu (TR5) iken, bunu %21,6 ile İstanbul (TR1) ve %21 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %24,1 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,4 ile Batı Anadolu (TR5) ve %14,2 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum