Reklam
Reklam
Av. Erdal YILMAZ

Av. Erdal YILMAZ


ÖNLEYİCİ HUKUK

10 Nisan 2021 - 13:36

İşletmeler alınan ticari risklerle birlikte büyük emek ve önemli sermayeler ile kurulmakta , ulusal ve küresel ekonomik şartların , rekabet koşullarının , yerel ve küresel faktörlerin vesair çok sayıda etkenin içerisinde faaliyetlerine devam etmektedirler .
İşletmeler bu faaliyetleri sırasında  tabi oldukları ulusal veya uluslararası hukuk normlarına uygun hareket etmeleri gerekmekte kendilerini ilgilendiren uluslararası hukuk normlarını,Kanunları, Kararnameleri, Tüzük ,  Genelge , Yönetmelik ve Tebliğleri sürekli takip etmeleri gerekmektedir.
Hukuk disiplini sabit - statik olmayıp sürekli değişen ve yenilenen bir yapıya sahiptir. Bu değişim işletmelerin hukuk hizmetine her an ulaşabilmelerini gerekli kılmaktadır.
Yanlış bilgi, eksik bilgi  kimi zaman işletmeleri hatalara sürüklemekte , yapılan basit hatalar  ileride aşılması güç problemlere ve uyuşmazlıklara neden olabilmekte , bu sebeplerle de işletmeler veya yöneticileri maddi külfetlerle idari veya mali yaptırımlarla hukuki veya cezai sorumluluklarla karşı  karşıya kalabilmektedir.
Yapılan anlaşma ve  sözleşmelerde , düzenlenen kıymetli evraklarda ( çek, bono , poliçe vs. ) , personel istihdamına ilişkin hukuki süreçlerde , mal ve hizmet  sunumu süreçlerindeki hukuki işlemlerde yapılan hatalar , eksik bırakılan hususlar , önemsiz görülen konular  ileride çok büyük hak kayıplarına neden olabilmektedir.
Diğer bir tabirle maalesef cephede kazanılan masada kaybedilmektedir. Yanlış bilgi , eksik bilgi , önemsiz görülen konular , hesap edilmeyen riskler , düşünülmeyen ihtimaller işletmelerin emeklerinin zayi olmasına , büyük miktarlarda  maddi kayıplara uğramalarına ve finansman sorunları yaşamalarına neden olmakta  ve hatta işletmelerin iflasına dahi götüren süreçlere sebep olabilmektedir.
Önleyici hukuk problemler ortaya çıkmadan önlenmelerini esas alan bir metot olup Önleyici Hukuk Metodunun uygulanması ile özellikle ticari hayatta hukuki sorunların ortaya çıkmalarının engellenmesi veya ortaya çıkabilecek  hukuki risklerin analiz edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesi mümkün olmaktadır.
İş ve ticari hayata ilişkin uyuşmazlıkların sayıca çokluğuna ve mahkemelerin işyüklerine bakıldığında Önleyici Hukuk Metodunun tam ve etkin bir şekilde uygulanmadığı sonucuna varılmaktadır.
İşletmelerin hukuki problemler ortaya çıkmadan önce ve karar alma süreçlerinde hukuki destek almaları ileride doğabilecek ihtilafları en aza indireceği gibi , işletmeleri uzun dava süreçlerinden ve  yüksek yargılama maliyetlerden koruyabilecektir.
Alınacak önleyici hukuk hizmeti sayesinde gerçekleştirilecek basit ve doğru tedbirlerle ileride doğması muhtemel büyük ihtilaflar ve sorunlar bertaraf edilebilecektir.Bu sayede  iş ve ticaret hayatında oluşabilecek riskler alınan hukuki yardım sayesinde minimize edilebilecektir. 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum